DNT

Cyfrowe systemy ważące, wagi, wózki paletowe z wagami, wagi do wózków paletowych, wagi do wózków widłowych, system do sztaplowania i desztaplowania pustych palet Paltower, systemy antykolizyjne i ostrzegające

DNT

Magazynek palet

System do sztaplowania i desztaplowania pustych palet Urządzenie do składowania oraz przechowywania od 15 do 50 europalet na małej powierzchni. Wózkiem widłowym można załadować lub rozładować od jednej do kilku palet jednocześnie:

magazynek palet

Zastosowanie: Zalety

paltower

Zastosowanie Mały zakład Paltower ustawione jest w pobliżu bramy głównej. Jest jedynym miejscem składowania i przechowywania palet w zakładzie.

Efekty: Opcja przechowywania palet na zewnątrz: Przykładowy przebieg pracy:
Dostawca dostarcza towar, znajdujący się na dwóch paletach. Kierowca wyładuje przesyłkę w magazynie, odstawi ją w przeznaczonym na to miejscu. Po sprawdzeniu zgodności towaru z dokumentacją, pracownik uda się z kierowcą do miejsca, gdzie stoi Paltower, naciska przycisk „-2” i otwiera drzwi. Kierowca zabiera wózkiem widłowym 2 palety. Jedną z dostarczonych palet pracownik rozładował i udał się z pustą paletą do Paltower. Wciska przycisk „+1”, otwiera drzwi i wkłada paletę za pomocą wózka widłowego. Duży zakład Jeden Paltower znajduje się w strefie przyjęć, jeden stoi w dziale wysyłek, a kolejny w magazynie. Dzięki małej powierzchni jaką zajmuje Paltower, możliwe jest stworzenie w halach produkcyjnych pośrednich miejsc przechowywania palet. Umożliwia to pracownikom łatwy dostęp do palet. Każdy może sam, bez długiego czasu oczekiwania, zabrać wymaganą ilość palet. Pozwala to na dokładne rozplanowanie ścieżki pracowników.

Efekty: Opcja przechowywania palet na zewnątrz: W zakładzie produkcyjnym pracuje się w systemie 2-zmianowym. Co 30 minut zostaje wyprodukowana maszyna, która pakowana jest na pojedynczą paletę. Te z kolei wyjmowane są z pobliskiego Paltower. Dzięki małej odległości oraz łatwej obsłudze można zaoszczędzić 90 sekund na każdą paletę, co daje 0,8 godziny na dzień (32 urządzeń x 90 sekund). Kolejna oszczędność czasu wynika ze zmniejszonego czasu oczekiwania na palety.

W zakładzie produkcyjnym używa się palet do wewnętrznego przemieszczania wyrobów. Ciągle zdarza się, że przy stanowiskach pozostają zbędne palety lub są one potrzebne. Na środku zakładu ustawiony jest Paltower. Każdy pracownik może szybko i wygodnie wyjąć lub włożyć paletę oraz jest zobowiązany zawiadomić kierowcę wózka widłowego, kiedy w urządzeniu znajduje się 5 lub 45 palet, w celu uzupełnienia lub wywiezienia zbędnych palet.

W magazynie znajduje się automatyczny system magazynowania. W strefie wydań, zamówienia zostają pakowane na palety, a obok strefy wydań ustawiony jest Paltower. Każdego dnia potrzebnych jest ok. 20 palet. Dzięki małej odległości oraz łatwej obsłudze można zaoszczędzić 90 sekund na każdą paletę, co daje 0,5 godziny na dzień ( 20 palet x 90 sekund). Regularnie co 2 dni Paltower zostaje uzupełniony o nowe palety. Sieci handlowe Sieci handlowe posiadają wiele niskich punktów sprzedaży, w różnych miejscach. Produkty dostarczane są bardzo często na paletach, niektóre z nich nawet sprzedawane są bezpośrednio z palety. Przy każdym punkcie sprzedaży znajduje się Paltower, na którego wieży (na wysokości 8m), znajduje się reklama świetlna z logiem danej sieci. Jest ona dobrze widoczna nawet z daleka, gdyż Paltower jest wyższy od budynku.

Efekty: